DiGiPrime.hu

Váltás asztali verzióra Regisztráció Bejelentkezés

Általános Szerződési Feltételek

Köszönjük érdeklődését és bizalmát! Az Ön által kiválaszott termékek E-kosarunkban való elhelyezését és a szükséges adatok megadását követően rendelését haladéktalanul teljesítjük. A termékeket telefonon is megrendelheti +36 70 286 4298-as telefonszámon, illetve e-mailben az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.Ha rendelni szeretne tőlünk, akkor kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- interneten-és egyéb távollévők között létrejött ügyletekre -

amely az A&T Investments Kft. (Üzlet: 1074 Budapest, Dohány utca 63/B; Telefonszám: /06/ 70-286-4298 és /06/ 1-445-1974, e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 66. fszt. 1; Cégjegyzékszám: 01-09-991104; Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 24114451-2-42; Közösségi adószám: HU24114451, bankszámlaszám: 10300002-10613027-49020018 MKB BANK, képviseli: Klement Attila ügyvezető) mint a www.digiprime.hu internetes címen elérhető honlap (továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője és egyben Eladó (a továbbiakban: „Üzemeltető” és „Eladó”) és az A&T Investments s.r.o. (M.Saudta 2667/15 945 01 Komárno, statisztiaikai számjel: 45527971, adószáma: SK2023050568, képviseli: Klement Attila ügyvezető) mint Eladó (a továbbiakban: „Eladó”) másrészről a honlapra látogató vagy ott megrendelést adó természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogügyleteire alkalmazandó, és amelynek tartalmát a Vásárló megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Tárhelyszolgáltató székhelye: A & T Investments Kft, 1077 Budapest, Wesselényi utca 66. fszt. 1
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1. A tevékenység jogszabályi alapjai:

  • 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
  • a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

2. Az adásvételi szerződés létrejötte

2.1. A Honlapon feltüntetett termékek az Üzemeltető A&T Investments Kft. illetőleg az A&T Investments s.r.o. tulajdonát képezik. Egyes termékek esetén az Üzemeltető bizományosként értékesíti a terméket. A termék internetes „kosárba” helyezésével a termék tulajdonosa mint Eladó és a Vásárló között adásvételi szerződés jön létre. A Vásárló bármely, az adásvétellel kapcsolatos jognyilatkozatot, kérdést, észrevételt, panaszt, garanciális igényt közvetlenül az Üzemeltetővel közölhet, a termék vételárát részére joghatályosan teljesítheti, függetlenül attól, hogy a szerződés mely felek között jött létre, a kifizetéssel korlátozásmentes tulajdonjogot szerez. Az Üzemeltető is joghatályosan tehet nyilatkozatot a létrejött adásvétel során saját nevében, bizományosként, vagy az Eladó meghatalmazottjaként. Az eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A vételár kiegyenlítése alatt az Üzemeltető részére történő megfizetést is érteni kell. A megkötött szerződés nyelve a magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja, de a megrendelés időpontját, a megrendelt termék adatait, árát és a szállítás költségét mind az eladó, mind a vevő a www.digiprime.hu oldalon visszakeresheti felhasználónevével és jelszavával történő belépést követően.

2.2. A webáruházban történt megrendelés visszavonására a megrendelés napján 17.00 óráig van lehetőség. A 17 óra után megrendelt termék lemondására a következő munkanap 17:00 óráig van lehetőség e-mailben, vagy az Üzemeltető üzletében személyesen.
A Polgári Törvénykönyv szerint nem fogyasztónak minősülő vásárlót ezt követően nem illeti meg elállási jog. Amennyiben az ilyen vásárló mégis eláll a szerződéstől, úgy az eladó választása szerint a teljes vételárat, vagy meghiúsulási kötbért köteles fizetni, utóbbi a szerződéses bruttó vételár 10%-a. Amennyiben ezt jogi úton (pl. ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás) kell érvényesíteni, úgy ennek 20.000.- Ft + ÁFa összegű költségét is a Vevő köteles viselni.

2.3. A termék vételárának bankkátyával történő kifizetése illetve előre utalása esetén a szerződés eladó általi teljesítésének feltétele, hogy a termék vételára az eladó számláján jóváírásra kerüljön. Utánvétes vásárlás esetén a teljesítés feltétele, hogy a vevő a megrendelés során adatait pontosan megadja, a futárszolgálat általi kézbesítéskor a címhelyen ő vagy meghatalmazottja ott tartózkodjon és a vételárat a futárnak hiánytalanul megfizesse.

3. A vételár megfizetése

3.1. A termék vételárát bankkártyás fizetéssel, banki átutalással vagy utánvétes formában készpénzben lehet megfizetni. Az utalási információkat és az utánvét szolgáltatás díját az internetes megrendelést visszaigazoló e-mail üzenet tartalmazza. Banki átutalással történő fizetés esetén az utalás közlemény rovatában az Ügyfél köteles feltüntetni a termék megrendelési azonosítóját. A vételár megfizetésének az az időpont számít, amikor a termék vételára hiánytalanul jóváírásra kerül a visszaigazoló levélben megjelölt bankszámlán. Amennyiben a termék vételára a megrendelés leadását követő 3. (harmadik) banki napig nem kerül jóváírásra a bankszámlán, úgy az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalúan elállni, és ebből eredően vele szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható.

3.2. Az Üzemeltető és Eladó fenntartja a jogát, hogy a termékek honlapon feltüntetett vételárát megváltoztassa. A vételár az általános forgalmi adót tartalmazza. Amennyiben az Eladó az internetes megrendelést követően bekövetkező árfolyam ingadozás, vagy a beszerzési ár változása miatt a közzétett áron nem tud eleget tenni a megrendelésének, úgy ebben az esetben a Vásárlót haladéktalanul írásban (e-mailben) tájékoztatja arról az árról, amelyen a megrendelést teljesíteni tudja. A megrendelést ebben az esetben az Eladó kizárólag akkor teljesíti, amennyiben a Vásárló a módosított ajánlatot elfogadja. Amennyiben a Vásárlótól 48 órán belül válasz nem érkezik, a felek ezt a vásárlástól történő elállásként értékelik.

3.3. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a téves adatfelvitel és „nyomdahiba” kövtekeztében a webáruházban feltüntetett esetlegesen hibás adatokért - ideértve a tévesen feltüntetett vételárat is. Amennyiben a rendelés feldolgozása során bármilyen hibára fény derülne (pl. hibásan feltüntetett ár), akkor erről Vásárlót az Üzemeltető értesíti. Vásárlónak ilyen esetben jogában áll a rendeléstől elállni. Az Üzemeltető kizár minden kártérítési vagy egyéb felelősséget a webáruházban feltüntetett hibás adatokkal összefüggésben.

Ebben az esetben Eladó jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől.

4. A termék átadása – átvétele

A terméket az Eladó a megrendelést követő 48 órán belül kiszállítás céljából átadja a GLS futárszolgálatnak, aki kiszállítja azt a Vásárló által megadott címre. A futárszolgálat a kiszállítást a csomag felvételétől számított egy munkanapon belül vállalja (08-17 óra között). Vásárló köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot.
A szállítás költsége az ország bármely pontjára 890 Ft.

Futárszolgálatos kiszállítás esetén FIGYELEM: kiküldött termékeink zárómatricával vannak ellátva. Amennyiben ez sérült, fel van vágva, vagy el van tépve, úgy kérjük, a csomagot ne vegyék át, és jelezzék ügyfélszolgálatunknak. A csomagok biztosítva vannak, amennyiben azonban sérülten átveszi azt és nem jelzi a futárnak a sérülést, úgy nem áll módunkban utólag cserélni a terméket. Felhívjuk figyelmét, átvételkor ellenőrizze a csomagolást, és azt csak sérülésmentesen (szakadt, benyomódott, lyukas csomagolás) vegye át.
Digiprime.hu ügyfélszolgálat telefonszáma: 061/445-1974, 0670/286-4298

5. Elállási jog

A Polgári Törvénykönyv szerint fogyasztónak minősülő vásárló az internetes megrendelés esetén a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó elállási jogát a nyilatkozat minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakrolhatja. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen fogyasztónak minősülő Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a fogyasztónak minősülő Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán az alábbi címre: A & T Investments Korlátolt Felelősségű Társaság, 1074 Budapest, Dohány utca 63/B.

A fogyasztónak minősülő Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Vevő a fentiek szerint eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket. Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át, elállás esetén köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül Eladónak visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vevő viseli. Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ebben az esetben az Eladó a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríti. A visszatérítés utalással történik.

A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, melyet futárszolgálat igénybevételével teljesíthet a Vásárló. A vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot az átvétel után megsérült termékre, a hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példánya esetében, ha a csomagolást a Vásárló felbontotta.

Amennyiben a megvásárolt termékhez egy másik termék kapcsolódott (a kapcsolódó terméket a digiprime.hu vagy egyéb gyártók biztosíthatják a promóció keretein belül), kedvezményes áron vagy ingyenesen, úgy azt is vissza kell juttatni gyári állapotában az elállás során. Amennyiben a kedvezményesen vagy ingyenesen kapott termék egy szoftver, amely egyedi termék vagy licenszkulccsal rendelkezik, úgy az, annak felhasználása esetén már nem szolgáltatható vissza gyári állapotában. Ebben az esetben, meg kell fizetni a kapcsolódó termék aktuális bruttó eladási árát, amely a digiprime.hu oldalon fel van tüntetve.

A vásárló köteles a termék gyári csomagolását gondosan felnyitni, az esetleges elállása esetére annak minden darabját megőrizni, az ügylettől való elállása esetén pedig azt is visszaküldeni. A termék visszaékezésekor Eladó a terméket és a csomagolást is megvizsgálja és amennyiben a gyári csomagolás rendes postázási elhasználódáson és a termékhez való hozzáféréshez szükséges mértéket lényegesen meghaladóan károsodott vagy hiányos, úgy azt jegyzőkönyvben rögzíti, amelyből egy példányt elektronikus úton megküld a vásárlónak. Az elállásnak nem feltétele a hiánytalan csomagolás, de a csomagolás megsemmisülése, hiánya, vagy a gondos felnyitást meghaladó károsodása esetén a termék árának 10-25%-át kitevő értékcsökkenést Vásároló köteles az eladó részére megtéríteni a termék visszaküldését követő 30. napon belül.

Az Eladó üzletében történő személyes megrendelés esetén Vásárlót nem illeti meg az elállási jog, mivel az üzletben történő személyes szerződéskötés nem minősül távollévők között megkötött ügyletnek.

Eladó nem köteles a terméket visszavásárolni, ha azt a Vásárló karcos vagy sérült állapotban juttatja vissza. Ilyen termék visszaküldése esetén azt a Vásárló költségére az Eladó visszaküldi vagy felelős őrzésbe veszi. A termék visszaszállításának díja bruttó 1990 Ft!

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldeni 14 napon belül.

Szeretnénk felhívni a kedves Érdeklődő figyelmét, hogy Cégünk SMS-t nem tud feldolgozni, arra válaszolni, így az elállási jogot így nem tudja érvényesíteni. A termékekre vonatkozó kérdéseket, a rendelés státuszáról való értesítést, a vásárlástól való elállást és az esetleges hibákat e-mailben vagy telefonon jelezhetik.

Az A & T Investments Kft. tájékoztatja és kifejezetten felhívja a figyelmét a vele szerződő harmadik személyeknek, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rend. alapján a fogyasztókat az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén megillető elállási jog vonatkozásában fogyasztónak a hivatkozott Kormányrendelet 4. § 2. pontjában foglalt utaló szabállyal hivatkozott Polgári Törvénykönyvről szóló 8:1. § (1) bekezdés 3. pont alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül. Külön felhívja az A & T Investments Kft. a figyelmét a vele szerződő harmadik személyeknek, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rend. hatálya a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (fogyasztói szerződésekre) terjed ki.

24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék az elállásra nyitva álló időtartam alatt legfeljebb 10 óra használattal mindenre kiterjedően kipróbálható, az ezt meghaladó használat esetén a terméket 30%-os értékcsökkenéssel veszi vissza az Eladó, azaz a vételárnak csak a 70%-át tartozik visszafizetni a termék visszaszolgáltatásának feltételével. Vásárló tudomásul veszi, hogy a használat tartamát diagnosztikai eszközzel (CrystalDiskInfo) Eladó állapítja meg, ezt a módszert Vásárló megfelelőnek és elégségesnek fogadja el.

6. Jótállás

6.1. A jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat) a terméket kísérő jótállási jegy tartalmazza. Laptopok esetében az akkumulátorra és adapterre a jogszabályok szerint 12 hónap garanciaidő vonatkozik.

6.2. A termék kiszállítását követő 8 munkanapon belüli meghibásodás esetén, a Vásárló az A & T Investments Kft.-hez fordulhat, aki a garanciális jogok érvényesítése körében önállóan jár el, a készüléket cseréli, amennyiben erre a raktárkészlet lehetőséget ad. A készülék cseréjére csak abban az esetben kerülhet sor, ha külső felülete is karc és sérülésmentes, továbbá ha a termék valamennyi tartozéka hiánytalan. Futárral kézbesített termék 14 napon belüli meghibásodása esetén a termékért futárt küld az Eladó. Az így átvett terméket az az A & T Investments Kft technikus kollégái átvizsgálják, a meghibásodás megállapítása esetén díjmentesen küldi meg az új készüléket. Ha a hiba mégsem garanciális jellegű (pl. nem megfelelő driver telepítése, stb), vagy a készülék sérült, doboza hiányos, a terméket az A & T Investments Kft felelős őrzésbe veszi és a Vásárlót értesíti arról, hogy a meghibásodásra a jótállási kötelezettség nem vonatkozik. Ebben az esetben a Vásárló a terméket köteles átvenni és az esetleges felmerült fuvarozási / futár költségek megtérítésével egyidejűleg átvenni. 8 napon túli meghibásodás esetén az illetékes szervizek listáját a következő címen találja meg: Garanciális ismertető.

6.3. A laptop kijelzőjének garanciális javítására pixelhiba esetén csak 3 darabnál több meghibásodott pixel esetén van lehetőség.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A megrendelés megerősítésével a Vásárló kijelenti, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 3. § szerinti tájékoztatást megkapta. A Vásárló esetleges a fogyasztói panaszait az A&T Investments Kft-nél írásban érvényesítheti, a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. A Vásárló által megadott email címre illetve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött elektronikus levélben történő közlést a felek joghatályonak fogadják el. A vásárló Panaszának elutasítása esetén azok jellege szerint a panaszkezelés menüpontban írt hatóságokhoz fordulhat

7.2. A Honlapon történő böngészéshez nem szükséges regisztráció. A Honlapon történő megrendelés önkéntes regisztrációval lehetséges. A Vásárló a regisztráció során megadja személyes adatait és és feljogosítja az Üzemeltetetőt azok tárolására, kezelésére. A Vásárló a regisztrációval feljogosítja az Üzemeltetőt arra, hogy megadott személyes adatait eltárolja, továbbá az Üzemeltető és Eladó munkatársainak, továbbá a szállítást lebonyolító harmadik személynek átadja. A Vásárló a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti írásban, az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levélben.

7.3. A Vásárló a regisztráció során jelszót választ, amelyet köteles gondosan megőrizni. Az olyan megrendelésért, amelyet a Honlapra a Vásárló jelszavával belépve tettek, a Vásárló felelős.

7.4. A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Vásárló felelős. Amennyiben az Üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az erre irányuló kísérlet eredménytelensége esetén az Üzemeltető jogosult a regisztrált Vásárló által leadott megrendelést törölni, továbbá a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

7.5. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Vásárlóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa a Honlappal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. A Vásárló kereskedelmi jellegű ajánlatok megküldéséhez és hírlevél fogadásához a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevél végén lévő erre szolgáló link segítségével bármikor leíratkozhat arról.

7.6. A Honlapon az Üzemeltető által közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logót, kereskedelmi megnevezések) az Üzemeltető szellemi tulajdonát vagy a termékek gyártóinak tulajdonát képezik.
Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.
Szigorúan tilos a Honlapon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha rendelkezik az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt az Üzemeltető a Honlapon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. E tilalom vonatkozik különösen a Honlapon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra. Szigorúan tilos a Honlap tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.
A Honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

7.7. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá. Visszamenőleges hatályú módosításra nincs lehetőség.

7.8. A www.arukereso.hu (arukereso.hu Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285) megbízható bolt programjának működése érdekében a Honlapon történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu Kft. részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az arukereso.hu Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Utoljára módosítva: 2015 január 28.

logo

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. telszam mobile ugyfelszolg mobile

2012 - 2016 © DiGiPrime.hu
Optimized for Google Chrome

Fel Asztali változat

boutique Biztos benne, hogy szeretne átváltani az asztali verzióra?